‘Ik vind het belangrijk de gewoontes van een cliënt te leren kennen’

Bij ZorgSpectrum ben ik in 2019 gestart op de winterunit, een speciaal opgezette afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis en ZorgSpectrum. Er was een griepgolf en op de winterunit verbleven cliënten die niet ziek genoeg meer waren om in het ziekenhuis te blijven, maar nog onvoldoende hersteld waren om naar huis te kunnen. In april werd de afdeling verplaatst naar de revalidatie-afdeling in Het Haltna Huis en de verpleegkundigen verhuisden mee. Daarna konden we kiezen of we een baan in het ziekenhuis wilden of in de ouderenzorg. Ik vond het leuk om bij ZorgSpectrum te blijven werken en ben op de revalidatie-afdeling locatie Het Haltna Huis in Houten gebleven.

Werken op de corona-cohortafdeling

Tijdens de afgelopen maanden van april tot november 2020 heb ik vaak op de COVID-cohortafdeling gewerkt. Dat was een pittige tijd. Het bieden van intensieve zorg was zwaar, net als het continu dragen van alle persoons beschermende middelen. Gelukkig was er voldoende PBM en heb ik altijd veilig kunnen werken. Vooral gedurende de eerste coronagolf was het zwaar dat cliënten heel ziek waren en geen bezoek mochten ontvangen. Cliënten kwamen in een onbekende omgeving met onbekende zorgverleners. Dat was moeilijk voor hen, maar ook voor ons. Met mijn collega’s hebben we geprobeerd liefdevolle zorg te geven en hebben we gewerkt aan vertrouwen. Ook hebben we veel ondersteund bij beeldbellen zodat er nog wel contact was tussen de cliënt en hun naasten.

Revalidatieproces

Het leukst aan mijn werk vind ik dat ik een bijdrage kan leveren aan het revalidatieproces van cliënten. Bijvoorbeeld omdat zij door een ziekte of operatie verzwakt en/of immobiel zijn. In de periode dat ze bij ons verblijven zie je hen opknappen. Dat is zo mooi om te zien. Ik ondersteun cliënten in dit proces door ze te motiveren, soms activiteiten over te nemen maar vooral ook door te stimuleren de dagelijkse zorg of taken weer zelf te gaan doen. Dat laatste is soms ook best lastig, want je wilt cliënten ook ontlasten door (zorg)handelingen over te nemen, dat gaat bijna vanzelf. Maar zeker bij revalidatie draait het om ‘aanmoedigen en loslaten’. ‘Aanmoedigen’ om te werken aan herstel en ‘loslaten’ juist door niet over te nemen. En ook accepteren dat cliënten soms niet meer naar huis kunnen.

Wanneer een cliënt niet meer veilig alleen kan wonen bespreek ik met de cliënt en de familie waar de cliënt wil gaan wonen. Ik vraag de juiste indicatie aan en collega’s van Klantadvies gaan opzoek naar een nieuw thuis. Ik vind het fijn om hierbij te ondersteunen. Tot slot word ik er heel blij van als een cliënt na revalidatie weer zelf het pand uitloopt.

Ontmoet je collega's

Ik ondersteun cliënten tijdens hun revalidatieproces door hen te motiveren zelfstandig activiteiten weer op te pakken

Anne Hoendervanger

Soms is het moeilijk

Lastig vind ik het wanneer cliënten moeilijk of niet herstellen en we de oorzaak niet precies kennen. Dan proberen we met de arts en psycholoog de oorzaken te achterhalen. Dat lukt niet altijd en dat vind ik wel eens moeilijk. Gelukkig werk ik in een fijn team waarin we deze situaties met elkaar kunnen bespreken. Daar heb ik veel steun aan.

Bij revalidatie heb je te maken met veel verschillende cliënten. Cliënten komen soms ook uit andere landen en culturen. Het is belangrijk dat je daar rekening mee houdt en je de cliënt en zijn of haar gewoontes wilt leren kennen. Wanneer een cliënt of familie bijna geen Nederlands praat is dat wel een uitdaging in de zorg.

Een drukke dag geeft voldoening

Drukke dagen geven mij de meeste voldoening. Zeker als ik het gevoel heb dat ik iemand echt verder heb geholpen. Sinds november zitten we op een nieuwe locatie in Houten. Het is een heel nieuw mooi pand met alle voorzieningen. Het is nog wel wennen want alle routines die we hadden worden nu een beetje anders. Voor de cliënten is het ook prettig, alles is dichter bij elkaar en wij hebben ook meer zicht op de cliënten.

Tijd voor ontspanning

Na mijn werk ga ik graag hardlopen langs de Vecht. Ik ren dan Utrecht uit naar een rustig gebied, om mijn hoofd leeg te maken. Ik ga graag naar festivals of lekker uit eten. Maar ook simpele dingen vind ik leuk. Bijvoorbeeld even naar het tuincentrum, een boswandeling maken of heerlijk koken en bakken.